Home

Math4MBO is modern wiskundemateriaal voor het technisch Middelbaar Beroepsonderwijs (niveau 3 en 4). Om het lesmateriaal meer te laten aanspreken zijn sectorspecifieke opgaven opgenomen.  

De sectoren die worden onderscheiden zijn: Engineering, Mobility, Built environment, Applied science en ICT & CI (Creatieve Industrie). Tevens is er ’neutraal’ lesmateriaal dat gebruikt kan worden door studenten die niet in één van de genoemde sectoren passen.  

Het Math4MBO Basisdeel voorziet in de basiswiskunde voor de eerste twee leerjaren en bereidt studenten ook voor op het Keuzedeel (K0205). Dat Keuzedeel bereidt studenten voor op een succesvolle vervolgstudie op het HBO.

Math4MBO uitproberen

Je kunt Math4MBO nu gratis uitproberen door een demo-account aan te maken.

Leraar- of leerling-account

Met een demo-account leraar kun je zelf content arrangeren en aanpassen, klassen aanmaken en resultaten nakijken. Je kunt ook een demo-account leerling aanmaken. Leerling-accounts kunnen vervolgens weer aan de klassen van demo-leraren worden toegevoegd.
 Demo-account aanmaken