Html

Om bij iemand bloedarmoede aan te tonen wordt vooraf spectrofotometrisch het ijzergehalte in serum bepaald.
Van een kalibratielijn worden de absorptiewaarden gemeten, zie tabel.

Maak hiervan een spreidingsdiagram en bereken de bijbehorende correlatiecoëfficiënt.

Stel een formule op voor de regressielijn van de absorptiewaarde afhankelijk van de concentratie in µmol/L en bepaal met behulp daarvan het ijzergehalte van iemand waarbij een absorptiewaarde van wordt gemeten.

Gebruik Excel en je vindt dit.

De correlatiecoëfficiënt is daarom en er is een vrijwel perfecte positieve correlatie.

Het verband tussen en is: .

Als bij iemand wordt gemeten, dan is .
Dit geeft µmol/L.

Opdracht
Annuleren