Html

Een fabrikant controleert het gewicht G (in gram) van zijn pakken suiker. Hij weegt een steekproef van  pakken en ziet dat hun gemiddelde gewicht  g is met standaardafwijking g.
Tussen welke grenzen ligt het vulgewicht van al zijn pakken suiker met een betrouwbaarheid van %?

Omdat alleen de steekproefstandaardafwijking bekend is, gebruik je de -verdeling met .
Bij een (dubbelzijdige) betrouwbaarheid van % hoort , gebruik de Student-t-tabel.

Het % betrouwbaarheidsinterval is dus .
Het gemiddelde gewicht ligt tussen en gram.

Opdracht
Annuleren