Html

De makers van een veelgebruikte weerapp en de uitbaters van een dierentuin doen een onderzoek naar een eventueel verband tussen de kans op regen die de weerapp voor een zaterdag voorspelt en het aantal dierentuinbezoekers op die zaterdag.

Na een aantal weken hebben ze de volgende gegevens verzameld.

Maak hiervan een spreidingsdiagram en stel een formule op voor de regressielijn.

Hoe groot is de correlatiecoëfficiënt van de kans op regen en het aantal bezoekers in deze steekproef?

Laat Excel de determinatiecoëfficiënt berekenen en de formule voor de trendlijn opstellen.

De regressielijn is . (Afronden op gehele bezoekers lijkt logisch.)

Je vindt: .

Opdracht
Opdracht
Annuleren