Html

Het gehalte stikstof in massaprocenten in een zak kunstmest is op twee manieren gemeten. Je ziet hier de resultaten:

Bereken van beide metingen het gemiddelde en de standaardafwijking. Bepaal met behulp van een -toets of de tweede manier significant minder precies is dan de eerste manier met een betrouwbaarheid van %.

Ga na:

  • Manier 1: en m%.
  • Manier 2: en m%.

Dit betekent dat .

In dit geval zijn de vrijheidsgraden en .
Een enkelzijdige toets ligt voor de hand: : tegen : .
De tabel geeft daarbij .

De tweede manier is daarom significant minder precies.

Opdracht
Annuleren