Html

De fabrikant wil dat het gewicht G (in gram) van zijn pakken suiker normaal is verdeeld met .
De fabrikant test zijn vulmachine door middel van een aselecte steekproef. Hij doet uiteraard een dubbelzijdige toets.
In een steekproef van pakken is het gemiddelde gewicht gram met een standaardafwijking van gram.
Is de bewering van de fabrikant bij een significantieniveau van 5% terecht?

De hypothesetoets ziet er zo uit:

  • : .
  • : .

Omdat de populatiestandaardafwijking onbekend is, hoort hierbij een -verdeling met en .

Het significantieniveau is α=0,05.
Uit de Student-t-tabel lees je af .

geeft .
geeft .
Het kritieke gebied wordt daarom: .

Het in de steekproef gevonden gemiddelde ligt in het kritieke gebied, dus de fabrikant moet concluderen dat zijn vulmachine beter moet worden afgesteld.

Opdracht
Opdracht
Annuleren