Html

Volgens de fabrikant is het gewicht G (in gram) van zijn pakken suiker normaal verdeeld met g en g.
Omdat de consumentenbond veel klachten heeft binnengekregen waarin wordt gemeld dat de pakken suiker van deze fabrikant te weinig suiker bevatten, wordt er door hen getwijfeld aan dit gemiddelde. De consumentenbond stelt dat het gemiddelde lager is dan g.
In een steekproef van 10 is het gemiddelde  g. Is dit bij een significantieniveau van 1% voldoende reden om aan te nemen dat de fabrikant ongelijk heeft?

De hypothesetoets ziet er zo uit:

  • :
  • :

In de steekproef is g en .

Het significantieniveau is α=0,01 en dit betekent: bereken de grenswaarde waarvoor .

geeft: g999,8.
Het kritieke gebied wordt daarom: G¯999,8.
Het in de steekproef gevonden gemiddelde geeft daarom inderdaad aanleiding om de bewering van de fabrikant in twijfel te trekken bij een significantieniveau van 1%.

Opdracht
Opdracht
Annuleren