Html

Je wilt onderzoeken of er een verband bestaat tussen lengte en gewicht bij mensen van 15 tot 17 jaar oud. Op het werkblad LengteGewicht22Studenten.xls vind je de gegevens van een steekproef van 22 studenten. Hiernaast is een spreidingsdiagram van die gegevens getekend.
Er is binnen deze groep studenten sprake van een verband tussen lengte en gewicht, maar hoe beschrijf je dit verband?

Je ziet in de figuur hoe Excel automatisch het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt berekend en een best passende lijn door de puntenwolk trekt. Deze lijn heet de regressielijn. En heet de determinatiecoëfficiënt.

De regressielijn gaat door en de hellingwaarde (richtingscoëfficiënt) is:

Daarmee vind je de formule voor de regressielijn: .
In Excel vind je afwijkende waarden omdat daar met veel meer decimalen wordt gerekend.

De determinatiecoëfficiënt geeft aan dat ongeveer % van het gewicht wordt veroorzaakt door de lengte.

Opdracht
Annuleren