Html

Je wilt onderzoeken of er een verband bestaat tussen lengte en gewicht bij mensen van 15 tot 17 jaar oud. Op het werkblad LengteGewicht22Studenten.xls vind je de gegevens van een steekproef van 22 studenten. Hiernaast is een spreidingsdiagram van die gegevens getekend.
Is er binnen deze groep studenten sprake van een verband tussen lengte en gewicht?

Als je de figuur bekijkt, zie je dat bij grotere lengtes vaak ook grotere gewichten horen.
Er lijkt dus een zeker verband te zijn.
Maar de getekende punten liggen zeker niet op één lijn, dus hoe sterk is het verband?

De sterkte van het verband wordt uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt , waarin de lengte in cm en het gewicht in kg is. is een maat voor de gemiddelde van de afstanden van de punten tot het punt :

Hierin is het aantal metingen van combinaties .
Met behulp van Excel kun je een correlatiecoëfficiënt berekenen.
Hij kan alleen waarden aannemen vanaf tot en met . Hoe dichter bij of , hoe beter de correlatie. Bij is er geen enkele correlatie en dus geen verband tussen en .

Opdracht
Opdracht
Annuleren