Html

Je kunt met behulp van correlatie en een regressielijn ook meetmethoden vergelijken.

Hier zie je de resultaten van drie laboranten die de concentratie eiwit in eiersalade elk op hun eigen wijze hebben gemeten vanuit dezelfde monsters.

Je kunt hierbij een spreidingsdiagram maken en de correlatiecoëfficiënt en de regressielijn berekenen.

Als beide meetmethoden vergelijkbare resultaten hebben zal er een hoge positieve correlatie tussen beide bestaan.

Opdracht
Opdracht
Annuleren