Html

Het gehalte stikstof in massaprocenten in een zak kunstmest is op twee manieren gemeten. Je ziet hier de resultaten:

Je kunt van beide metingen het gemiddelde en de standaardafwijking berekenen en met een -toets nagaan of de tweede manier significant minder precies is dan de eerste manier met een betrouwbaarheid van %.

Maar het vergelijken van de juistheid van beide metingen met een -toets is nu lastig, de metingen van en gaan over verschillende steekproeven, dus je kunt niet naar kijken omdat de waarden van en niet over hetzelfde monster hoeven te gaan. Dit zijn geen gepaarde waarnemingen.

Maar je kunt wel de twee verdelingen combineren.
Je toetst : tegen : .
De bijbehorende standaardafwijking is een soort van gewogen gemiddelde van de twee standaardafwijkingen en :

  • Als en weinig van elkaar verschillen, bepaal je de grens van het kritieke gebied door bij de gegeven betrouwbaarheid en de waarde van op te zoeken:
  • Als en significant van elkaar verschillen, bepaal je de grens van het kritieke gebied door bij de gegeven betrouwbaarheid en de waarde van op te zoeken:

Het aannemelijk maken van deze formules voert te ver.
Je gaat ze alleen toepassen.

Opdracht
Opdracht
Annuleren