Html

Om te onthouden

Als je met behulp van twee series metingen A en B een bepaalde grootheid wilt vaststellen, krijg je bij A een steekproefgrootte , een gemiddelde met standaardafwijking en bij B een steekproefgrootte , een gemiddelde met standaardafwijking .

Met een f-toets kun je de precisie van beide metingen vergelijken.
Neem aan , dan toets je

  • : ;
  • : (dubbelzijdige toets)
    of
    : (enkelzijdige toets).

Daarbij gebruik je de -verdeling

omdat .

Meestal neem je een betrouwbaarheid van % en daarbij hoort deze -tabel.

Je kunt ook de juistheid van beide series metingen vergelijken. Daartoe gebruik je een -toets, zie Voorbeeld.

Annuleren