Html

Om te onthouden

Stel is normaal verdeeld met gemiddelde en standaardafwijking .
Iemand vertrouwt het gemiddelde niet en vermoedt (bijvoorbeeld) dat het niet gelijk is aan .

Je toetst : tegen : met een bepaald significantieniveau , dus met een betrouwbaarheid van %.

Dit wordt getoetst met een steekproef van grootte . Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • De populatiestandaarddeviatie is bekend.
  Gebruik hierbij de standaardnormale -verdeling
  en de Standaardnormale tabel.
 • De populatiestandaarddeviatie is niet bekend.
  Gebruik dan Student's t-verdeling
  met de steekproefstandaarddeviatie en vrijheidsgraad.
  Hierbij hoort deze Student-t-tabel.

Ook bij het bepalen van betrouwbaarheidsintervallen heb je deze twee mogelijkheden:

 • De populatiestandaarddeviatie is bekend.
  Het betrouwbaarheidsinterval is .
 • De populatiestandaarddeviatie is niet bekend.
  Het betrouwbaarheidsinterval is .
Annuleren