Html

Om te onthouden

Statistische methodes kunnen worden gebruikt om een bewering over een populatie te controleren. Dit heet een hypothese toetsen.

De nulhypothese is de gangbare bewering (bijvoorbeeld op grond van voorgaand onderzoek).
De alternatieve hypothese is een bewering die de nulhypothese bestrijdt.

Stel is normaal verdeeld met gemiddelde en standaardafwijking .
Iemand vertrouwt het gemiddelde niet en vermoedt (bijvoorbeeld) dat het kleiner is dan . Je hebt dan:

  • :
  • :

Dit wordt getoetst met een steekproef van grootte . Je kijkt of het gemiddelde in de steekproef significant van afwijkt. Het steekproefgemiddelde is normaal verdeeld met en .

Bij deze linkszijdige toets hoort een kritiek gebied dat aangeeft waar zoveel kleiner is dan dat je de nulhypothese verwerpt: . De grens van dat kritieke gebied bepaal je op grond van een vooraf vastgesteld significantieniveau α  met

.

Het significantieniveau kies je voordat je de toets uitvoert, bijvoorbeeld % of %.

Afhankelijk van de situatie, zijn er nog twee mogelijkheden voor de alternatieve hypothese:

  • een rechtszijdige toets waarbij getoetst wordt tegen
  • een tweezijdige toets toetst met
Annuleren