Html

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat.
Je krijgt dan aan die opleiding aangepaste toepassingen.

In dit onderwerp is het trekken van conclusies uit metingen in steekproeven aan bod gekomen. Bij het doen van een uitspraak over één statistische variabele gaat het bij de juistheid om een -toets of een -toets en bij de spreiding om een -toets. Bij twee statistische variabelen gaat het om het vinden van een lineair verband tussen beide en het vaststellen van de sterkte van de samenhang.

Je hebt nu alle theorie van Conclusie trekken doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je ermee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Annuleren