Html

Met het volgende practicum kun je zien hoe je de trendlijn en de correlatiecoëfficiënt in Excel berekent. Dat is handig als je een grote set gegevens hebt. Je treft er ook in aan hoe je de regressielijn, dat is de meest geschikte lijn door de puntenwolk, kunt tekenen en er door Excel de vergelijking van kunt laten opstellen. In Excel heet die lijn de "trendlijn".

Hoe sterk de correlatie is, kun je vaststellen met behulp van deze r-tabel. Als jou waarde van verder van afwijkt dan , dan is het verband aangetoond, afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid.

Annuleren