Html

Bij het toetsen van hypothesen met de -verdeling gebruik je deze Student's -tabel.

Je gebruikt hem bij kleinere steekproeven van grootte .

Eerst bepaal je of er enkelzijdig (éénzijdig) of dubbelzijdig (tweezijdig) moet worden getoetst.
Je berekent de vrijheidsgraad en leest achter die waarde en onder de juiste betrouwbaarheid de waarde van af.

Annuleren