Html

Bij het toetsen van hypothesen met de normale verdeling gebruik je de Standaardnormale tabel.

Voorbeeld gebruik standaardnormale tabel:

is normaal verdeeld met en .
Van steekproeven van grootte uit deze normale verdeling zijn de gemiddelden normaal verdeeld met gemiddelde en standaardafwijking .

Je berekent nu:

.

Annuleren