Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • het verband tussen twee statistische variabelen in beeld brengen als spreidingsdiagram;
  • de correlatiecoëfficiënt gebruiken om de sterkte van het (statistisch) verband tussen twee variabelen te berekenen;
  • het verband tussen twee statistische variabelen beschrijven met behulp van een regressielijn.

Voorkennis

  • gemiddelde en standaardafwijking van een dataset bepalen (ook met behulp van Excel);
  • werken met grafieken in Excel.
Annuleren