Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • werken met de f-toets om precisie van metingen te vergelijken.

Voorkennis

  • werken met de normale verdeling en Student´s t-verdeling;
  • de begrippen hypothese toetsen, nulhypothese, alternatieve hypothese, kritieke gebied, onterecht de nulhypothese verwerpen;
  • het begrip significantieniveau en de procedure bij hypothese toetsen;
  • linkszijdige, rechtszijdige, tweezijdige toetsen uitvoeren.
Annuleren