Html

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat.
Je krijgt dan aan die opleiding aangepaste toepassingen.

In dit onderwerp is het werken met verdelingen van vooral relatieve frequenties en dan met name de normale verdeling voorbij gekomen. Het gaat daarbij vooral om berekeningen met de normale verdeling, werken met betrouwbaarheidsintervallen en werken met controlekaarten.

Je hebt nu alle theorie van Normale verdeling doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je ermee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Annuleren