Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • werken met regelkaarten zoals de Shewhartkaart.

Voorkennis

  • de standaardafwijking van een frequentieverdeling uitrekenen en interpreteren;
  • een percentage onder een normale verdeling berekenen, werken met de vuistregels van een normale verdeling.
Annuleren