Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • de wortel-n-wet voor het verband tussen de standaardafwijking van steekproefgemiddelden en de populatiestandaardafwijking;
  • werken met betrouwbaarheidsintervallen rondom de schatting van het populatiegemiddelde.

Voorkennis

  • de standaardafwijking van een frequentieverdeling uitrekenen en interpreteren;
  • een percentage onder een normale verdeling berekenen;
  • het gemiddelde of de standaardafwijking van een normale verdeling berekenen.
Annuleren