Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • een percentage onder een normale verdeling berekenen;
  • het gemiddelde of de standaardafwijking van een normale kansverdeling te berekenen.

Voorkennis

  • de standaardafwijking van een frequentieverdeling uitrekenen en interpreteren;
  • een normale verdeling herkennen en typeren;
  • de vuistregels voor de normale verdeling gebruiken.
Annuleren