Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • de standaardafwijking van een verdeling uitrekenen en interpreteren;
  • een normale verdeling herkennen en typeren;
  • de vuistregels voor de normale verdeling gebruiken.

Voorkennis

  • de belangrijkste principes van de beschrijvende statistiek;
  • de vorm van frequentieverdelingen (ook met klassenindelingen) te typeren;
  • met behulp van de mediaan en het gemiddelde de scheefheid van een verdeling benoemen.
Annuleren