Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • de vorm van frequentieverdelingen (ook met klassenindelingen) te typeren;
  • met behulp van de mediaan en het gemiddelde de scheefheid van een verdeling benoemen.

Voorkennis

  • de begrippen data, populatie, steekproef, aselect en representatief, kwantitatief en kwalitatief, absolute en relatieve frequentie, discrete en continue variabele, klassenbreedte, klassenmidden en klassengrens;
  • werken met statistische (frequentie)tabellen en allerlei diagrammen;
  • centrum- en spreidingsmaten van frequentieverdelingen bepalen en die in verband brengen met de juistheid en de precisie van meetresultaten.
Annuleren