Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • datasets karakteriseren door getallen die het centrum ervan aangeven;
  • modus (modale klasse), mediaan en gemiddelde bepalen.

Voorkennis

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve statistische variabelen;
  • de begrippen juistheid en precisie van een steekproef;
  • waarnemingen weergeven in tabellen en in verschillende soorten diagrammen;
  • klassenindeling, klassenbreedte, absolute en relatieve frequentie.
Annuleren