Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • waarnemingen weergeven in tabellen en diagrammen;
  • klassenindeling, klassenbreedte, absolute en relatieve frequentie;
  • verschillende soorten diagrammen herkennen en benoemen.

Voorkennis

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve statistische variabelen;
  • manieren om een steekproef uit een populatie te trekken en het belang van herhaalbaarheid van een steekproef.
Annuleren