Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • dat je bij metingen altijd met meetfouten te maken hebt;
  • onderscheid maken tussen systematische, toevallige en persoonlijke fouten;
  • juistheid en precisie kunnen onderscheiden.

Voorkennis

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve statistische variabelen;
  • manieren om een steekproef uit een populatie te trekken en het belang van herhaalbaarheid van een steekproef.
Annuleren