Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • dat je bij metingen altijd met afwijkingen en dus met statistiek te maken hebt;
  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen;
  • manieren om een steekproef uit een populatie te trekken;
  • het belang van herhaalbaarheid van een steekproef.

Voorkennis

  • rekenen met getallen, ook met procenten;
  • tabellen en diagrammen interpreteren.
Annuleren