Html
ENOFNIETNIET

Je hebt gezien dat er bij digitale schakelingen logische poorten worden gebruikt. Je spreekt van "logische functies".
Je kent de EN-functie, de OF-functie en de NIET-functie.
Maar je kunt die ook combineren tot logische schakelingen.
Daarbij maak je gebruik van "schakelalgebra", het rekenen met schakelfuncties. Vaak gebruik je er waarheidstabellen bij.

Bekijk het overzicht van de basisschakelfuncties.

De schakelfunctie (dus OF NIET() EN ) is een combinatie ervan.
Je kunt de werking daarvan achterhalen door een waarheidstabel te maken.

Ook kun je met behulp van waarheidstabellen soms schakelingen vereenvoudigen: .

Bij het werken met dergelijke combinaties geldt de rekenvolgorde: eerst NIET, dan EN en vervolgens OF.
Verder zijn er rekenregels als , en .
Met waarheidstabellen kun je deze rekenregels voor schakelfuncties laten zien.

Opdracht
Opdracht
Annuleren