Html

Om te onthouden

In de digitale regelkunde wordt gebruik gemaakt van logische functies, met name de EN-functie, de OF-functie en de NIET-functie. Je ziet hier bij elk van die poorten de bijbehorende waarheidstabel en het IEC-symbool.

ENOFNIETNIET
iec-en-teken.svg2.0cmiec-of-teken.svg2.0cmiec-niet-teken.svg2.0cmiec-niet-teken-2.svg2.0cm

Bij het werken met dergelijke combinaties geldt de rekenvolgorde: eerst NIET, dan EN en vervolgens OF.
Verder zijn er de rekenregels van De Morgan:

  • en .
  • en .
  • en .

Met behulp van waarheidstabellen kun je deze regels van De Morgan controleren.
Verder gebruik je die om samengestelde schakelfuncties te vereenvoudigen en/of de werking ervan te begrijpen.

Annuleren