Html

Om te onthouden

Het rekenen met binaire getallen gaat op vergelijkbare wijze als in het decimale stelsel. Voor optellen en vermenigvuldigen gebruik je:

  • , , en ;
  • , , en .

Bij aftrekken en delen werk je binnen een systeem met een vast aantal bits en het binaire complement van een getal. Dat is het getal de je krijgt door de nullen in énen en omgekeerd de énen in nullen te verwisselen en daar bij op te tellen.

  • Omdat tel je en het complement van op.
  • Bij de deling trek je zo vaak mogelijk af van . Al die aftrekkingen zet je om in optellen van het complement van .

In de voorbeelden zie je hoe dit in zijn werk gaat.

Annuleren