Html

Er bestaan diverse temperatuurschalen. Onder andere het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit.

Hiervoor bestaat de formule: .

Hier is het aantal °F en het aantal °C.

Schrijf deze formule zo, dat wordt uitgedrukt in .

Gebruik ook nu de balansmethode:

beide zijden
beide zijden
haakjes wegwerken
beide zijden en verwisselen

Deze laatste formule is nog te herleiden: .

Dus uiteindelijk vind je .

Opdracht
Opdracht
Annuleren