Html

Je maakt een vierkante omlijsting door uit een gegeven vierkant en kleiner vierkant te zagen.
De omlijsting heeft overal een dikte van cm en een oppervlakte van  cm2.

Welke afmetingen heeft het grootste vierkant?

Noem de zijden van het grootste vierkant cm.
Die van het kleinste vierkant zijn dan .

De oppervlaktes zijn dan en cm2.

Uit de gegevens volgt .
Oplossing:

haakjes wegwerken
herleiden
beide zijden
beide zijden delen door

Het grootste vierkant heeft zijden van cm.

Opdracht
Opdracht
Annuleren