Html

Je rijdt weer op de Afsluitdijk, die  km lang is. Je stapt dit keer onderweg minuten uit om van het uitzicht te genieten. Je ziet dat je de reistijd in minuten kunt berekenen door de afstand van  km te delen door de snelheid (km/h), met te vermenigvuldigen en ten slotte nog bij de uitkomst op te tellen:

Bij deze formule kun je een bijbehorende grafiek tekenen.

Voor snelheden dicht bij wordt de reistijd heel erg groot, de grafiek loopt omhoog tot vlak bij de verticale as. Zo´n lijn waar de grafiek steeds dichter naartoe loopt heet een asymptoot.
Voor hele grote snelheden komt de reistijd in de buurt van de  minuten. Maar wanneer is de reistijd bijvoorbeeld langer dan  minuten?

Daarbij hoort de ongelijkheid: .

Om een ongelijkheid op te lossen bekijk je altijd de bijbehorende grafieken. In dit geval zijn dat de grafiek van en de lijn .

In het snijpunt van beide grafieken is

De waarde van die daarbij hoort bereken je:  km/uur.

Uit de grafiek lees je vervolgens de oplossing van de ongelijkheid af:  km/uur.

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren