Html

Je ziet enkele voorbeelden van het herleiden van uitdrukkingen door het wegwerken van haakjes:

Je ziet dat je eerst de haakjes wegwerkt en dan pas de gelijksoortige termen samenneemt.

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren