Html

Een behanger weet uit ervaring dat hij in een uur ongeveer m2 kan behangen.
Zijn uurprijs bedraagt € 45,=.

Wanneer een klant hem vraagt om een prijsopgave te doen, dan schat hij eerst het aantal m2 dat hij zou moeten behangen en dan berekent hij zo de arbeidskosten:

arbeidskostenaantal m2

Dit is een vuistregel. De behanger zal dus altijd zeggen dat het uiteindelijke bedrag daar in de buurt zal liggen. Want het aantal m2 is nog niet precies bekend, dus het aantal uren dat hij werkt ook niet. En bovendien komen er ook nog de kosten voor de verf bij.

Schrijf deze formule zo kort mogelijk en schat zijn arbeidskosten als hij  m2 moet behangen.

De formule kun je zo schrijven .

Dus het kortst als .

De arbeidskosten bij m2 bereken je door dit getal voor te substitueren.
Je krijgt dan euro.

Opdracht
Opdracht
Annuleren