Html

Om te onthouden

In een vergelijking zijn twee uitdrukkingen met één of meer variabelen gelijk aan elkaar. De getallen voor die variabelen die beide zijden van het isgelijkteken gelijk maken heten de oplossingen van de vergelijking. Voor vergelijkingen met één variabele bestaan verschillende methoden om die oplossingen te vinden.

  • De inklemmethode waarbij je systematisch naar de oplossing zoekt met behulp van steeds nauwkeuriger tabellen.
    Deze methode kun je goed gebruiken als je toch al grafieken hebt die je vergelijkt, of als de andere twee niet werken.
  • De terugrekenmethode waarbij je eerst bedenkt welk rekenschema op de variabele kan worden toegepast. Vervolgens ga je alle rekenstappen vervangen door de terugrekenstappen.
    Deze methode is alleen bruikbaar als je ervoor kunt zorgen dat de variabele precies één keer voorkomt.

  • De balansmethode waarbij je de vergelijking opvat als een balans in evenwicht. Je kunt dan aan beide zijden dezelfde bewerking uitvoeren zonder het evenwicht te verbreken. Zo maak je de vergelijking systematisch eenvoudiger.

Ook zijn er nog wel andere handigheden die je kunnen helpen bij het oplossen van vergelijkingen.
Een bekende manier is het opschrijven van een eenvoudige berekening die dezelfde structuur heeft als de vergelijking. Dit heet wel vergelijkend rekenen.

In de voorbeelden zie je hoe deze methoden worden toegepast.

Annuleren