Html

Om te onthouden

Een formule is een berekening waarin variabelen voorkomen en een isgelijkteken.
Een bekend voorbeeld is oppervlakte (rechthoek)lengtebreedte.
De variabelen zijn lengte, breedte en oppervlakte.
Als je voor twee ervan een getal kiest, kun je de derde uitrekenen.

Meestal kort je de variabelen af tot letter: voor breedte, voor lengte en voor oppervlakte (rechthoek) (de A komt van "area", Engels voor oppervlakte).
De formule hierboven wordt dan: .

Omdat het keerteken op de letter x lijkt, schrijf je het als .

De formule hierboven wordt dan: .

En als dat niet tot misverstanden leidt, laat je het keerteken meestal weg.

Als bijvoorbeeld , dan wordt de formule of .
In dit geval is afhankelijk van .
De formule geeft dan een verband tussen twee variabelen weer.
Je kunt er een tabel bij maken door voor getallen in te vullen en daarmee de waarden van uit te rekenen. Dit heet substitueren, je substitueert voor telkens een ander getal.
En bij die tabel kun je weer een grafiek maken met op de verticale as.

Annuleren