Html

Je leert in dit onderwerp

  • de begrippen vergelijking en oplossing van een vergelijking met één variabele;
  • vergelijkingen met één variabele grafisch oplossen, eventueel met behulp van inklemmen;
  • vergelijkingen met één variabele oplossen door vergelijkend rekenen, terugrekenen en/of de balansmethode.

Voorkennis

  • de begrippen variabele, formule, tabel en grafiek;
  • bij een formule een tabel en een grafiek maken;
  • uitdrukkingen en formules herleiden door termen op te tellen of af te trekken of factoren te vermenigvuldigen en/of haakjes weg te werken.
Annuleren