Html

Wat is meer of ?

107
2014
3021
4028
5035
6042
7049

56

63

70

Breuken kun je vergelijken door ze gelijknamig te maken.
Je zoekt dan eerst het kleinste getal dat zowel een veelvoud van als een veelvoud van is. Dat getal heet het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) van en .
In de tabel hiernaast zie je dat dit getal is.

en , dus .

Je kunt de breuken ook vergelijken door ze eerst beide om te zetten naar een decimaal getal: en .
Ook nu zie je snel welke van beide het grootst is.

Opdracht
Opdracht
Annuleren