Html

Bij het rekenen moet je deze rekenvolgorde hanteren:

  • H: je berekent eerst wat er binnen de haakjes staat (of in de teller en noemer van een breuk);
  • MW: vervolgens machten en wortels van links naar rechts;
  • VD: daarna vermenigvuldigen en delen van links naar rechts;
  • OA: tenslotte optellen en aftrekken van links naar rechts.

Je ziet dat machten en wortels gelijkwaardig zijn. Hetzelfde geldt voor vermenigvuldigen en delen en optellen en aftrekken. Met haakjes kun je de volgorde beïnvloeden: wat daarbinnen staat doe je eerst.

Bereken nu .

Opdracht
Annuleren