Html

Het Latijnse pro centum betekent "per honderd". Dus procent (%) betekent van elke .

Dat is deel van het totaal. Je schrijft: .

Dus % van is deel van . Dat is of .

En % van is deel van . Dat is of .

% van is .

%, %, % en dergelijke zijn percentages.

percentage100112
hoeveelheid500560

Op de vraag welk percentage is van , is het antwoord: %. Dit kun je met een verhoudingstabel uitrekenen, in dit geval via .

Veel gebruikt wordt ook promille, dat is op de . Het teken daarvoor is ‰.
‰ is een promillage van . ‰ van is .

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren