Html

Als je wilt weten welk deel groter is, moet je breuken vergelijken.

deel is minder dan deel. Je schrijft: .
Het teken betekent: is kleiner dan.

deel is meer dan deel. Je schrijft: .
Het teken betekent: is groter dan.

Als je en met elkaar wilt vergelijken, moet je de breuken eerst gelijknamig maken. Je maakt dan de noemers van beide breuken gelijk: en dus: .

Je weet: en en bijvoorbeeld .

Breuken met als noemer kun je als decimaal getal schrijven.

Ook andere breuken kun je als decimaal getal schrijven:

Je ziet dat je er dan eerst een breuk met als noemer , of , of van moet maken. Je rekenmachine doet dit snel met een deling.

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren