Html

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Als breuken niet gelijknamig zijn, moet je ze eerst gelijknamig maken!

  • .

Denk er wel om dat beide breuken delen van hetzelfde geheel moeten zijn!

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren