Html

Om te onthouden

procent is . Dus % ergens van is deel daarvan.

getal12550
procent1001?

Bij het rekenen met procenten kun je werken met verhoudingstabellen.
Daarin bereken je bijvoorbeeld welk percentage (hoeveel procent) van de is:

%.

Je gebruikt procenten vooral om te vergelijken.
Het is niet eenvoudig om te zeggen of van de een groter of kleiner deel is dan van de .
Wanneer je berekent hoeveel procent van de is (%) en hoeveel procent van de is (%), dan kun je het antwoord zo geven.

promille is . Het teken daarvoor is ‰.
‰ is een promillage van . ‰ van is .

Annuleren