Html

Je leert in dit onderwerp

  • de begrippen macht, grondtal, exponent, machtsverheffen;
  • rekenen met machten in de juiste rekenvolgorde.

Voorkennis

  • rekenen met positieve en negatieve decimale getallen met de juiste rekenvolgorde;
  • rekenen met breuken.
Annuleren