Html

Je leert in dit onderwerp

  • het begrip procent (en promille) gebruiken
  • rekenen met percentages (en promillages).

Voorkennis

  • rekenen met positieve en negatieve decimale getallen;
  • werken met verhoudingstabellen;
  • rekenen met breuken.
Annuleren