Html

Aan een tafel in de pizzeria zitten vier mensen.
Ze bestellen alle vier een pizza van € 9,= en een glas cola van € 1,45.
De ober tikt op de kassa in. Hij vindt als bedrag € 37,45.

Aan het eind van de avond, als de bestellingen en de kassa-inkomsten met elkaar vergeleken worden, ontbreekt er een bedrag. De bediening is teleurgesteld, want het tekort wordt op de ontvangen fooien in mindering gebracht. De ober ontdekt meteen zijn fout. Wat is er misgegaan?

Hij had moeten doen: , of .

Opdracht
Annuleren